Tentoonstelling ‘Het Rampjaar en Sypesteyn’

Gegevens

vrijdag 1 april t/m zondag 31 oktober

Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

In 2022 herdenkt ons land dat de welvarende Nederlandse Republiek driehonderdvijftig jaar geleden van alle kanten werd aangevallen. Het land leek reddeloos, de regering was radeloos, het volk redeloos. Door de buitenlandse agressie laaide binnenslands de tegenstelling tussen Staatsgezinden en Prinsgezinden fel op. In een speciale tentoonstelling toont Kasteel-Museum Sypesteyn hoe het geweld en de chaos de familie Van Sypesteyn persoonlijk troffen en hoe de latere generaties Van Sypesteyn hiermee omgingen.

 

Op de plaats van het huidige kasteel in Loosdrecht had Cornelis Ascanius van Sypesteyn een buitenplaats. Het huis en de grond die vanouds net zo heette als hijzelf, verschafte deze Haarlemse regent adellijke allure. Van Sypesteyn was een neef van de in ongenade gevallen gebroeders De Witt; hun moeders waren zusters. Het gerucht ging dat De Witt zich bij zijn neef verborgen hield en het redeloze volk bestormde en plunderde zijn Haarlemse huis. Een jaar later sneuvelde Cornelis Ascanius in het oorlogsgeweld en werd ook de Loosdrechtse buitenplaats verwoest.

 

De nazaten Van Sypesteyn waren uiterst Oranjegezind, maar verloochenden hun voorouder niet. Henri van Sypesteyn verzamelde tal van objecten en documenten die de rol van zijn staatsgezinde voorouder illustreerden. Ook zijn vader Jan Willem, werkzaam bij het Koninklijk Huisarchief en als historicus gespecialiseerd in militaire conflicten, deed onderzoek en publiceerde over het rampjaar.

 

De tentoonstelling heeft twee kernen. In de Torenkamer staan het oproer in Haarlem en het geweld in Loosdrecht centraal. Een volgende ruimte belicht de relatie met De Witt en de wijze waarop de latere jonkheren Van Sypesteyn deze voor het voetlicht brachten. Bijzondere objecten die worden getoond zijn: de portretten van Cornelis Ascanius en zijn vrouw door Rembrandt-leerling Nicolaas Maes, verschillende portretten van de De Witten, 17de-eeuwse nieuwprenten en schilderijen van de gruwelijke verminking van de lijken, zeldzame en kwetsbare brieven en documenten die getuigen van de gebeurtenissen en de innige relatie, memorabilia zoals penningen, beeldjes en een zilveren tabaksdoos waarop is afgebeeld hoe een portret van Cornelis als metafoor van de afgebeelde persoon wordt vernield en de publicaties van de latere Van Sypesteyns.

Tot ziens!